środa, 5 października 2016

Przenoszenie produkcji do krajów o tańszej sile roboczej na przykładzie Auto Europa w Portugalii

Producenci samochodów to w większości przypadków duże korporacje międzynarodowe zajmujące czołowe miejsca na listach największych przedsiębiorstw światowych (np. lista Fortune 500). Przedsiębiorstwa te mają możliwość wykorzystywania różnic w czynnikach produkcji, przede wszystkich różnic w koszcie siły roboczej, jakie występują pomiędzy różnymi krajami. Mówiąc o różnicach w koszcie siły roboczej z reguły bierze się pod uwagę cenę niewykwalifikowanych pracowników ponieważ w przypadku pracowników o wyższych kwalifikacjach różnice te są znacznie mniejsze. Przyglądając się procesowi produkcyjnemu zakładu wytwarzającego auta, który jest coraz bardziej zautomatyzowany, widać, że w dużej mierze proces ten składa się z czynności, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Dodatkowo samochody nie muszą być wytwarzane blisko rynku na którym mają być sprzedawane co wynika z tego, że udział kosztów transportu w wartości auta nie jest duży. Dla producentów samochodowych stwarza to wprost idealne warunki, żeby wykorzystać fakt, że – dla przykładu –  koszt pracy w Portugalii czy Hiszpanii może być kilkakrotnie niższy niż koszt pracownika w Niemczech, czy Holandii. Jednym z producentów, który to wykorzystał był Volkswagen, który na początku lat dziewięćdziesiątych ulokował duży zakład produkcyjny Auto Europa niedaleko Lizbony (w miejsowości Palmela). W tym kluczowym dla Volskwagena zakładzie produkuje się m.in. model Volskwagen Sharan i Seat Alhambra.

Więcej informacji można znaleźć w: J. Edelhoff, The European Automobile Industry: Technological change, changing of production and changing of organization, GRIN Verlag, 2004, s. 12-13